ANVR Reizigers Voorwaarden

1. Betaling
1.1. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 35%van de reissom met een minimum van € 810,00 te voldoen, alsmede de verplichte bijdrage calamiteitenfonds, de reserveringskosten en eventueel verschuldigde premies van reisverzekeringen.
1.2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken vóór de aanvangsdatum van de reis tot stand komt, moet terstond de volledige reissom worden voldaan.

2. Annulering door de reiziger
1.1. Een annulering van de reisovereenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden.
1.2 Voor Smyril Line reserveringen gelden aparte annuleringsvoorwaarden vastgesteld door de rederij. Zie Smyril Line voorwaarden.